Međunarodni transport, tehnički pregled i servis

„Inter Luta“ je višenamensko preduzeće koje klijentima pruža širok spektar usluga, od obavljanja i posredovanja u organizovanju međunarodnog drumskog transporta robe, tehničkog pregleda za apsolutno sva motorna i priključna vozila, poljo i građevinsku mehanizaciju, kao i servis komercijalnih vozila

I N T E R L U T A

VAŠ POUZDAN PARTNER ZA MEĐUNARODNI TRANSPORT I LOGISTIKU

1993
1993
Osnivanje preduzeća
2005
2005
Počinjemo da radimo pod imenom "Inter Luta"
2010
2010
Proširujemo vozni park sa 2 na 12 kamiona
2020
2020
Otvaramo tehnički pregled i servis
2022
2022
Otvaramo parking za kamione

V I Z I J A

Sebi smo postavili jasne ciljeve, koje do sada ispunjavamo postepeno

Korektnost i sigurnost

Finansijska stabilnost

Učvršćivanje poslovnih veza

Započinjanje novih saradnji

Širenje voznog parka i broja zaposlenih

Obavljanje prevoza izvan Evrope

P A R T N E R I

Međunarodni transport, tehnički pregled i servis

„Inter Luta“ je višenamensko preduzeće koje klijentima pruža širok spektar usluga, od obavljanja i posredovanja u organizovanju međunarodnog drumskog transporta robe, tehničkog pregleda za apsolutno sva motorna i priključna vozila, poljo i građevinsku mehanizaciju, kao i servis komercijalnih vozila

U S L U G E

I N T E R L U T A

POUZDAN PARTNER ZA MEĐUNARODNI TRANSPORT

1993
1993
Osnivanje preduzeća
2005
2005
Počinjemo da radimo pod imenom "Inter Luta"
2010
2010
Proširujemo vozni park sa 2 na 12 kamiona
2020
2020
Otvaramo tehnički pregled i servis
2022
2022
Otvaramo parking za kamione

V I Z I J A

Sebi smo postavili jasne ciljeve, koje do sada ispunjavamo postepeno

Korektnost i sigurnost

Finansijska stabilnost

Učvršćivanje poslovnih veza

Započinjanje novih saradnji

Širenje voznog parka i broja zaposlenih

Obavljanje prevoza izvan Evrope

P A R T N E R I