Međunarodni transport

Pouzdan partner za siguran i efikasan transport robe preko granica.

Razvojem ekonomskih prilika i potrebama tržišta odgovaramo na adekvatan način

Razvojem ekonomskih prilika i potrebama tržišta odgovaramo na adekvatan način.

Razvijena mreža transporta iz Turske ka EU i obrnuto, opredelila je naše klijente.

Svakodnevno imamo vozila iz Srbije ka EU zemljama.

Ozbiljni postupci i dostupnost informacija naš su najveći adut.

Zapadna Evropa

Zapadna Evropa

Razvojem ekonomije i napredovanjem Turske ka Evropi, povećava se i potreba za transportom.

Naše prisutvo na tržištu Turske je samo dokaz da praćenje trendova i rasta ekonomskih prilika određuje pravac kretanja naših vozila.

Zadovoljno možemo reći da ove godine obeležavamo 10 godina rada na tržištu Turske.

Turska

Turska

Sve veća potražnja naših kupaca i okretanje ka Ruskom tržištu donekle je opredelila i nas pravac.

Svake nedelje imamo redovnu liniju iz Beograda ka Moskvi u zbirnom i kompletnom transportu.

Rusija

Rusija

Razvojem ekonomskih prilika i potrebama tržišta odgovaramo na adekvatan način.

Razvijena mreža transporta iz Turske ka EU i obrnuto, opredelila je naše klijente.

Svakodnevno imamo vozila iz Srbije ka EU zemljama.

Ozbiljni postupci i dostupnost informacija naš su najveći adut.
Razvojem ekonomije i napredovanjem Turske ka Evropi, povećava se i potreba za transportom.

Naše prisutvo na tržištu Turske je samo dokaz da praćenje trendova i rasta ekonomskih prilika određuje pravac kretanja naših vozila.

Zadovoljno možemo reći da ove godine obeležavamo 10 godina rada na tržištu Turske.
Sve veća potražnja naših kupaca i okretanje ka Ruskom tržištu donekle je opredelila i nas pravac.

Svake nedelje imamo redovnu liniju iz Beograda ka Moskvi u zbirnom i kompletnom transportu.